מָשוֹט(ים)wings

שני עלי־הכותרת הצדדיים של כותרת פרפרנית (ראה שם; ציורים 790ב, 791ב).