מַקוֹרbeak

על־פי־רוב החלק העליון והדק של הפרי (ציורים 698ג, 700ג, 701ג).