מַצָעיתreceptacle

החלק של הקרקפת שעליו יושבים הפרחים בצמחי משפחת המורכבים (ציור 2005ב); קרקעית הפרח, הקצה המורחב של ציר הפרח (או התפרחת) שעליו ערוכים חלקי הפרח (או הפרחים) (ציור 83ה).

איור הממחיש את תיאור המונח