מַפּוּחיתfollicle

פרי יבש בן זרעים אחדים הבנוי מעלה שחלה אחד והנפתח לאורך תפר הבטן (ציורים 102, 106).

ציור 102 – שפות עלה השחלה כפופות כלפי פנים; ציור 106 – פרי דמוי תרמיל הנפתח על־פי־רוב בתפר הבטן.

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח