מַפְריקjointed

גבעול מחוסר עלים הבנוי פרקים־פרקים, על־פי־רוב בשרניים (כמו בציור 381).