מַפְרֶקֶתloment

פרי יבש, מוארך או דמוי סרגל, מרובה זרעים, המתפרק בעת הבשלתו לפרקי רוחב; כל פרק מכיל על־פי־רוב זרע אחד (ציור 897ב).