מַפְרֶדֶת

פרי מרובה זרעים הנוצר מעלי אחד ומתפרק לעת ההבשלה ליחידות אחדות (פרודות); כל יחידה מכילה זרע אחד (או שניים), כגון פרי החלמית וכו’ (ציור 124).

איור הממחיש את תיאור המונח