מַעֲטָפיתinvolucel

מעטפת־משנה, כמו מעטפת של סוככון בצמחי משפחת הסוככיים (ציור 77ג).

איור הממחיש את תיאור המונח