מַעֲטֶפֶתinvolucre

קבוצה של חפים או עלים ירוקים או קרומיים או לפעמים קוצניים או קבוצת קשקשים, העוטפים את התפרחת או יושבים סמוך לתפרחת בייחוד בצמחים ממשפחות הסוככיים והמורכבים (ציורים 76א, 77א, 2005א, 2006א).

ציור 76 – סוכך פשוט: א. מעטפת הסוכך; ציור 77 – סוכך מורכב: א. מעטפת, ב. סוככון, ג. מעטפית, ד. קרנה

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח