מַלְעָןawn

תוספת דמוית זיף, הנמצאת כרגיל על גלומות או על מוצים של צמחי הדגניים (ציורים 2519ב, 2528ב); זיף קשה או חוד ארוך שבקצה חפה או עלעל או עוקץ.