מַכְבֵּדpanicle

תפרחת שצירה הראשי מסתעף לענפים נושאי פרחים (ציור 79).

איור הממחיש את תיאור המונח