מַחְטָניneedle-shaped

עלה צר ואשון המסתיים בחור כמו עלה של אורן וכדומה (ציור 13).

איור הממחיש את תיאור המונח