מַגְמָהmagma

חומר מותך המצוי מתחת לקרום הסלעים שבפני כדור־הארץ.