מַגְמַטיmagmatic

(סלע) שמקורו בסלעים שנוצרו מהתקררות המגמה; למשל מרבית הסלעים הכהים בסביבת אילת.