מַאֲבָקanther

החלק העליון של האבקן המכיל את האבקה; הוא מחולק כרגיל לשתי לשכות וכל לשכה בנויה משני שקי אבקה (ציור 93).

איור הממחיש את תיאור המונח