מֶרְכָּזיתcentral

שליה הערוכה במרכזה של שחלה המחוסרת מחיצות (ציור 112 א).