מֶסוֹקַרְפּ (מזוקרפ)mesocarp

החלק האמצעי של דופן הפרי; בבית־הגלעין זוהי הציפה הבשרנית (ציור 127 ב).

איור הממחיש את תיאור המונח