מִצְטָרֵרattenuate

הולך ונעשה צר, כגון עלים המצטררים לפטוטרת.