מִפְרָקnode

מקום החיבור של העלה אל הגבעול (ציור 3); הגבול שבין שני פרקים או קטעים של פרי, פטוטרת וכו’.