מִנְבָּגsporangium

איבר המצוי בשרכים ובטחבים הדומה לקופסה ומכיל את הנבגים (ציורים 153,152).