מְשֻנָץconstricted

עשוי שנצים־שנצים; תרמיל משונץ הוא תרמיל שבו הרווחים שבין זרע לזרע צרים או דקים מן החלקים שבהם נמצאים הזרעים (ציורים 897ב, 857ב).