מְשֻנָן כְּמָשוֹרserrate

עלה בעל שיניים מחודדות כשיני המשור המופנות כלפי ראש העלה או כלפי בסיסו (ציור 42).

איור הממחיש את תיאור המונח