מְרֻשָתreticulate

עשוי בדמות רשת; בעל עורקים הערוכים כעין רשת (ציור 1197ב).