מְקֹרָסglochidate

קוץ או זיף שבראשו בליטות חדות הפונות כלפי בסיסו (ציור 72).

איור הממחיש את תיאור המונח