מְפֻשֶקdivaricate

שערות, ענפים, פירות או חלקים אחרים של הצמח, המהווים זווית של 90°-50° עם חלק הצמח שעליו הם צומחים (ציור 62).

איור הממחיש את תיאור המונח