מְפֹרָץemarginate

טרף עלה (או חלק אחר של הצמח) שראשו בעל מפרץ (ציור 35) או ששפתו בעלת מפרצים (ציור 45, 49).

ציור 35 – עלה מפורץ; ציור 45 – שפת עלה מפורצת; ציור 49 – טרף עלה מפורץמנוצה.

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח