מְעֻגָלrounded

ראה ציור 37.

איור הממחיש את תיאור המונח