מְסֹרָגִים (עלים)alternate (leaves)

עלים העומדים אחד אחד על כל מפרק של הגבעול.

איור הממחיש את תיאור המונח