מְנֻּצֶהpinnatisect

טרף־עלה גזור שאונותיו ערוכות בשני צדי העורק הראשי של הטרף כעין הנוצה (ציור 52).

איור הממחיש את תיאור המונח