מְנֻצֶהpinnate

עלה (או חלק אחר של הצמח) שעלעליו (או אונותיו) מסודרים זה מול זה בשני צדי הציר או העורק הראשי (ציור 46).

איור הממחיש את תיאור המונח