מְנֻצֶה פַעמַיִם (או יותר)bipinnate

עלה מנוצה שעלעליו או אונותיו מנוצים אף הם (ציור 47).

איור הממחיש את תיאור המונח