מְלֵחה

בית־גידול שהקרקע שלו מכילה אחוז ניכר של מלחים.