מְכֻנָףwinged

בעל כנף או בעל כנפיים או בעל שפה מורחבת.