מְחֻלָקpartite

טרף־עלה (או חלק אחר של הצמח), בעל אונות שאורכן עולה על רבע רוחבו של הטרף (ציורים 51, 56).

ציור 51 – טרף עלה מחולק מנוצה; ציור 56 – טרף עלה מחולק כעין כף-היד

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח