מְחֻלָק־מְנֻצֶהpinnatipartite

טרף־עלה מחולק כעין הנוצה לאונות שאורכן עולה על רבע רוחבו של הטרף (ציור 51).

איור הממחיש את תיאור המונח