מְחִצה מְדֻמָהspurious dissepiment

מחיצה שאינה נוצרת מאיחוי צדיהם של עלי השחלה; היא מצויה בשחלה או בפרי שבהם הפלצנטות הן דופניות (כמו בציור 109 ב), או יוצאת מתפר הגב (עורק ראשי) של עלה.

איור הממחיש את תיאור המונח