מְחִצָהpartition wall

הקיר החוצה את השחלה או את הפרי (או איבר אחר) ל-2-∞ מגורות (ציור 105); מחיצה אמיתית נוצרת מאיחוי צדיהם של עלי השחלה.

איור הממחיש את תיאור המונח