מְגוּרָהcell

חלק של חלל השחלה המוגבל על־ידי מחיצות; השחלה בת מגורה אחת (כשאין היא מחולקת על־ידי מחיצות), או בת מגורות אחדות (כשהיא מחולקת על־ידי מחיצות) (ציורים 103,105).

ציור 103 – שחלה בת עלה-שחלה אחד; ציור 105 – שחלה בת 3 עלי־שחלה: א. השחלה במבט מהצד, ב. חתך רוחב של א (היפותטי), ג. חתך רוחב של א (ממשי), הפלצנטציה זוויתית, ד. חתך רוחב בשחלה בעלת פלצנטציה מרכזית

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח