מְגֻבְשָש

בעל בליטות או זיזים הבולטים מעל פני השטח.