מְבֻדָר

מפוזר; בעל ענפים או פרחים מפושקים לצדדים.