מְאֻנְקָלhooked

עשוי בצורת אנקול או מסתיים באנקול (ציור 71).