מְאֻחֶהunited, connate

מחובר זה לזה, בעיקר חלקים של אותו איבר; למשל, עלי־גביע היוצרים גביע דמוי פעמון, או עלי־כותרת היוצרים צינור־כותרת.