לוֹפֵתclasping

עלה המקיף בבסיסו את הגבעול (ציור 29).

איור הממחיש את תיאור המונח