לִשְכָּה (של מאבק)cell

מגורה אחת של המאבק; המאבק הוא כרגיל בעל שתי לשכות, וכל אחת מכילה שני שקי אבקה הנפתחים על־ידי פתח אחד (ציורים 93,92).

92 – אבקן: א. זיר, ב. מאבק; 93 – מאבק חתוך לרוחבו: א. זיר, ב. מאבק, ג. קונקטיב, ד. שקי אבקה

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח