לְשוֹניstrap-shaped, ligulate

דומה ללשון (ציור 2002א).