לְשוֹניתligule

תוספת הנמצאת בין טרף העלה והנדן אצל צמחים ממשפחת הדגניים והעשויה בצורת לשון קרומית או זר של שערות (ציור 25ב, 26ב).

ציור 25 – עלה של צמח דגני: א. טרף, ב. לשונית קרומית, ג. נדן. עירוק מקביל; ציור 26 – עלה של צמח דגני: א. טרף, ב. לשונית ריסנית, ג. נדן

איור הממחיש את תיאור המונח איור הממחיש את תיאור המונח