כּיס קרקע

חלל בסלע, מלא קרקע ואטום באופן מלא או חלקי בתחתיתו.