כּוֹתַרְתיcorollaceous petaloid

צבעוני, הדומה בצבעו לכותרת.