כּוֹתֶרֶת פַּרפְּרָניתpapilionaceous corolla

כותרת בלתי נכונה בת 5 עלים; הגדול שבהם והעליון הוא המפרש (ציורים 790א, 791א), שני הצדדיים הם המשוטים (ציורים 790ב, 791ב), ושני התחתונים, המאוחים בחלקם העליון, מהווים את הסירה (ציורים 790ג, 791ג).