כּוֹרוֹטִיפּchorotype

טיפוס התפוצה הגיאוגרפית של הצמח, לפי האזורים הפיטוגיאוגרפיים שבהם הוא מצוי.